برند چرخ‌دنده، گیربکس و کوپلینگ

کی‌تی‌آر (KTR)

کی‌تی‌آر (KTR)

او تی جی (OTG)

او تی جی (OTG)

روسی (Rossi)

روسی (Rossi)

باور (Bauer)

باور (Bauer)

اسمیتس (Smiths)

اسمیتس (Smiths)

جان کرین (John Crane)

جان کرین (John Crane)

وگ (WEG)

وگ (WEG)

ایلماز (Yilmaz)

ایلماز (Yilmaz)

بونفیلیولی (Bonfiglioli) - بونفیگلیولی

بونفیلیولی (Bonfiglioli)

اس‌ای‌دبیلو (SEW)

اس‌ای‌دبیلو (SEW)

فلندر (Flender)

فلندر (Flender)

آئوما (AUMA)

آئوما (AUMA)

موتوواریو (Motovario)

موتوواریو (Motovario)