تجهیزات

توربواکسپندر (Turboexpander) چیست؟

سیستم داده‌برداری چیست؟
گیج دما (Temperature Gauge) چیست؟
شیر ایمنی (Safety Valve) چیست؟
اصول کنترل توربین گاز صنعتی (بخش 3)

توربوماشین‌ها و تجهیزات دوار

فهرست استانداردهای پمپ

فهرست استانداردهای پمپ

این نوشتار به معرفی و ارائه‌ی فهرست استانداردهای پرکاربرد در...

پمپ API 610 چیست و انواع آن کدام است؟

پمپ API 610 چیست و انواع آن کدام است؟

در این استاندارد سه  گروه پمپ معرفی می‌شوند: پمپ‌های پروانه...

میکروتوربین چیست؟

میکروتوربین چیست؟

میکروتوربین (Microturbine) توربین گاز بسیار کوچکی است که در کاربرد...

وگا (VEGA)

کیینس (KEYENCE)

ویشای (Vishay)

ریشبر (Recber)

سیک (SICK)

پرکینز (Perkins)

روسی (Rossi)

بورکرت (Burkert)